2008. gada 7. jūnijā izpilda Ceļojošo Deģenerātu Trupa.