Kolkas bāka

Kolkas bāka

Kolkasrags – Kolkas bāka

Vienas dienas pasākums neikdienišķu izjūtu cienītājiem. No krasta jādodas apmēram 6 km jūrā. Jāpiebilst, ka pēdējos gadus laika apstākļi ir nestabili pat vasaras vidū, tāpēc uz bāku aizbraukt izdodas arvien retāk.

  • Maršruta garums kopā ~ 12 – 14 km
  • Laiks ceļā uz ūdens (kopā: turp-atpakaļ), atkarībā no airēšanas tempa un metereoloģiskajiem apstākļiem 3 – 4 h
  • Ieteicamās laivas: SitOnTop
  • Cena ar mūsu servisu 55 € no laivas, minimālais apjoms 6 laivas.

Kolkas bāka ir nozīmīgākā Latvijas bāka, uzbūvēta Latvijas vienīgās (mākslīgas) salas. Tā uzcelta 1884. gadā 6 km attālumā no Kolkas krasta. Bākas tornis izgatavots Pēterburgā un nogādāts uz salu pa daļām. Bākas uguns augstums ir 19,6 m virs jūras līmeņa, bet gaisma redzama 9,3 jūras jūdžu jeb 17.2 km attālumā. Bākas saliņa veidota kā regulārs astoņstūris ar 42 m attālumu starp pretējām malām. Izkāpt iespējams atkarībā no aizvēja. Ja ir bezvējš vai laika apstākļi atļauj, visērtāk – ziemeļu pusē.

2011. gada vasarā uz bākas izcēlās ugunsgrēks un daļēji nopostīja ēkas. Ēkas ir atjaunotas.

Jūras krastā, Kolkas ragā, atrodas Vecās bākas drupas. Īstenībā šeit 50 metru atstatu stāvējuši divi torņi, bet viens no tiem jau 19. gadsimtā izzudis pilnīgi.

Var braukt no Kolkasraga vai tuvējām Ūšu mājām.  Sākot no šīs vietas, distance pagarinās apmēram par kilometru katrā virzienā, bet tā var izmantot kempinga piedāvātās ērtības.

Gadījumos, kad laika apstākļi nav piemēroti braucienam uz bāku, tā vietā notiek piekrastes brauciens viļņos un pa straumei.

Kas jāņem vērā:

  • Obligāti jāseko līdzi laika prognozei un laika apstākļu zīmēm uz vietas (pirms brauciena un tā laikā).
  • Jāvar airēt! Izvērtējiet savus spēkus, pretējā gadījumā jūs pakļaujat riskam sevi un pārējos brauciena dalībniekus.

Kolkas bāka:

Piekrastes brauciens

Comments are closed.