Laika prognozes 23. novembrī sola vētru 7 balles pēc Boforta skalas ("near Gale"). Sestdienas vakarā zvana Egmonts - vai laivu piekabe jau esot uzsieta? Piekabe uzsieta nav un vārds pa vārdam sarunājam sazvanīties svētdien. Veidojas pārgājiens: domu tver Uldis un Joniic, "Diskusijās" pamana Jancex & Signēns (Mārim diemžēl pasākums "nespīd"). Telefona zvanu kampaņas rezultātā uzreiz piesakās arī Maija, īsāk sakot, esam 9 ekskursanti. Dažiem ir neliels "skatoties pa logu nemz tā nepūš" skepses moments, taču tas ātri vien pazūd ierodoties Punktā "A" Bolderājā. Vētra ir.